Sale!

еУчионица за будуће бруцоше

Ова највећа збирка решених задатака из српског језика и књижевности на интернету садржи 840 задатака са повратним информацијама за сваки одговор.

Original price was: 4.490 рсд.Current price is: 2.245 рсд.

Задаци су подељени по областима:

 • Књижевност
  • писац и дело (књижевна дела за III и IV разред гимназијских смерова)
  • препознај књижевни лик
  • теорија књижевности
  • књижевни род и врста
  • форме приповедања
 • Лексикологија
  • фразеологија
  • значење речи
  • лексички механизми
  • значењски односи међу лексемама
  • сфера употребе речи
 • Историја језика
  • језици и дијалекти
  • развој српског језика
 • Фонетика и фонологија
  • гласови
  • гласовне промене
 • Творба речи
  • творбене морфеме
  • тип творбе речи
 • Морфологија у ширем смислу
  • род и број именских речи
  • падежи
  • врсте речи
  • глаголски облици
  • глаголске основе, вид и род
 • Синтакса
  • служба речи у реченици
  • број предикатских реченица
  • врсте предиката
  • напоредни односи
  • зависносложене реченице
 • Стилистика
  • функционални стилови
  • стилске фигуре
 • Правопис
  • како се пише
  • интерпункција
  • скраћенице
  • како се каже
  • исправи грешку

Рецензије

Још нема коментара.

Будите први који ће написати рецензију за „еУчионица за будуће бруцоше“

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Хајде да останемо у контакту!

Пријави се за обавештења

Запрати ме на друштвеним мрежама
Instagram​
Facebook​
Youtube​
LinkedIn​
Корпа
Scroll to Top