Наставни садржаји програма наставе и учења српског језика и књижевности за основну школу и гимназијске смерове

Ако сте и ви један од оних наставника који своје планове рада сваке године изнова прилагођавају календару образовно-васпитног рада, онда имамо исти проблем. Иако су они објављени у Службеним гласницима, ја не могу да се снађем. Нигде нисам нашла јединствену и тачно ажурирану листу. Све неке допуне и измене, све нешто што ми не треба… […]